Download de Benecke GGZ-App hier

 

Benecke nationaal én internationaal

 
Sinds 1985 faciliteert Benecke contacten in de zorgsector door het ontwikkelen en verzorgen van customized medical information voor zorgprofessionals. Sinds kort deelt Benecke haar expertise op structurele basis ook met internationale stakeholders in de zorgsector. Zo zijn onlangs de eerste stappen gezet in het Midden-Oosten.
 

Inschrijven?
Wilt u zich inschrijven voor één van onze nascholingsbijeenkomsten?
Of bent u op zoek naar informatie over een komende nascholing?
Ga dan naar de
nascholingsagenda.
 
 

Wat kan Benecke betekenen voor uw organisatie?

De Benecke-website biedt een apart onderdeel voor organisaties. Daarin is onder meer informatie te vinden over het uitgebreide portfolio met nascholingsformats, waaronder internationale cursusweken, reviews, TeleReviews®, symposia, workshops, online nascholingen en webcasts. Ook kunt u een selectie vinden van de verschillende medische uitgaven die de uitgeeftak van Benecke verzorgt voor uiteenlopende medische professionals.

.


NASCHOLINGSAGENDA

 

Nascholingen Benecke: altijd geaccrediteerd

Alle Benecke-nascholingen zijn geaccrediteerd; een bevestiging van de kwaliteitseisen waaraan onze nascholingen voldoen. Voor elke nascholing wordt een onafhankelijke Raad van Advies ingesteld met specialisten op het betreffende vakgebied