Contact

Benecke
Deelnemersadministratie
Falckstraat 15-29
1017 VV Duivendrecht
The Netherlands
tel.: +31 20 715 06 39
fax: +31 20 691 84 46

Disclaimer


Aansprakelijkheid

De website en de informatie op de website worden verschaft "ZOALS DEZE IS" en zonder eender welke uitdrukkelijke of geïmpliceerde garantie.
Benecke, haar filialen, verwante bedrijven en hun licentieverleners verwerpen eender welke garanties, aanbiedingen en voorwaarden van eender welke aard, hetzij uitdrukkelijk of geïmpliceerd, waaronder garanties van aanspraak of niet-inbreuk, verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel, met betrekking tot de site en de informatie omvat op de site, hoewel er redelijke inspanningen werden geleverd om accurate en bijgewerkte informatie te verschaffen op de site, waarborgen of garanderen Benecke, haar filialen, verwante bedrijven en hun licentieverleners de accuraatheid, volledigheid, juistheid, geschiktheid of nuttigheid niet van de site of de informatie vervat op de site.
Benecke waarborgt of garandeert niet dat de site ononderbroken of foutenvrij zal werken. Gebruik van de site en de materialen en informatie vervat op de site is op eigen risico en u bent alleen en volledig verantwoordelijk voor alle gevolgen, hoe gering die ook zijn, voortvloeiende uit uw gebruik van de site of de informatie vervat op de site, in de mate dat bepaalde rechtsgebieden geen uitzonderingen of bepaalde garanties toelaten, is het mogelijk dat deze uitzonderingen niet van toepassing zijn op u.
De informatie die hier wordt verleend mag niet gebruikt worden als basis voor een bedrijfsevaluatie van Benecke of één van haar filialen. De wet voorziet andere informatiekanalen die specifiek voor dat doeleinde werden gecreëerd, zoals de jaarlijkse en halfjaarlijkse verslagen die gratis verkrijgbaar zijn op verzoek.


Privacyverklaring

 
Doelbinding
Benecke respecteert de privacy van de bezoekers op haar websites, dientengevolge hebben we deze website privacy verklaring opgesteld. Deze website privacy verklaring is enkel van toepassing op websites die eigendom zijn van Benecke en haar filialen ("Benecke") die een rechtstreekse link hebben met deze verklaring wanneer u klikt op "disclaimer" onderaan de website.
 
Verzamelde en verwerkte persoonlijk informatie
Via deze website zal Benecke informatie van u verzamelen. We zullen dit doen in overeenstemming met de bepalingen van de EC Richtlijn 95/46 van 24 oktober 1995 en elke overeenstemmende nationale wet die een dergelijke Richtlijn omzet.
Identificeerbare informatie verstuurd door u.
("Uw Informatie") wanneer deze vrijwillig naar ons wordt verstuurd. U kunt ons Uw Informatie versturen via onze registratiepagina of via een deel van de site die ons toelaat u te contacteren. We zullen u duidelijk te kennen geven op deze site wanneer we deze informatie van u verzamelen.

Gebruik en onthullingen
We zullen uw informatie gebruiken om uw registratie te bevestigen en te beantwoorden aan uw verzoeken, en van tijd tot tijd, kunnen we verwijzen naar Uw Informatie om uw behoeften beter te begrijpen en om onze websites, producten en diensten te verbeteren.
Benecke behoudt zich het recht voor uw informatie te delen teneinde te beantwoorden aan behoorlijk gemachtigde informatieverzoeken van de overheid of waar we bij wet verplicht toe worden. In uitzonderlijk zeldzame omstandigheden waar de nationale, staats- of bedrijfsveiligheid op het spel staat (zoals bij de terroristische aanslag op het World Trade Center in september 2001), behoudt Benecke zich het recht voor onze volledige gegevensbank van bezoekers en klanten te delen met de aangewezen overheidsdienst. We kunnen uw informatie tevens verschaffen aan een derde in verband met de verkoop, toekenning, toewijzing of andere overdracht van deze website waarmee de informatie verband houdt, in welk geval we zullen eisen dat een dergelijke koper ermee instemt Uw Informatie te behandelen in overeenstemming met dit Privacy Beleid. Elke derde waarmee we gegevens delen (behalve overheidsinstellingen aan wie we wettelijk verplicht worden gegevens te onthullen) zal contractueel verplicht worden een niveau van privacybescherming te verschaffen dat minstens even hoog is als hetgeen voorzien wordt in dit beleid.


Opzegging van diensten

Om verwijderd te worden uit onze contactlijsten, gelieve contact opnemen met:
Benecke
Deelnemersadministratie
Falckstraat 15-29
1017 VV Amsterdam
The Netherlands
tel.: +31 20 715 06 39
fax: +31 20 691 84 46

Indien u inzage wilt hebben in de gegevens die wij van u verwerken, kunt u contact opnemen met:
Benecke
Deelnemersadministratie
Falckstraat 15-29
1017 VV Amsterdam
The Netherlands
tel.: +31 20 715 06 39
fax: +31 20 691 84 46

U hebt het recht uw persoonlijke gegevens in te zien en, indien van toepassing, te corrigeren.


Veiligheid

Zones van deze website die uw Informatie verzamelen gebruiken standaard secure socket layer (SSL) codering; maar om hiervan te kunnen genieten moet uw browser coderingsbescherming ondersteunen (gevonden in Internet Explorer 3.0 en hoger).
 

Andere belangrijke informatie

Minderjarigen. U moet er zich van bewust zijn dat deze site niet bedoeld is voor, of ontworpen werd om individuen aan te trekken jonger dan 18 jaar. We verzamelen geen persoonlijk identificeerbare informatie van eender welke persoon waarvan we weten dat hij/zij jonger is dan 18 jaar.
 

Links naar andere websites

Om het gebruiksgemak voor onze bezoekers te verhogen omvat deze website momenteel links naar een aantal sites die volgens ons nuttige informatie kunnen verschaffen. Het beleid en de procedures die we hier beschrijven zijn niet van toepassing op die sites. We raden aan die sites rechtstreeks te contacteren voor informatie over hun beleid betreffende privacy, veiligheid, gegevensverzameling en verdeling. Benecke kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke handelingen door of inhoud van dergelijke derden sites.


Webserverlogs

Zoals de overgrote meerderheid van Internet websites, verzamelen we automatisch webserverloginformatie over u wanneer u één van onze websites bezoekt. Dit gebeurt door de host computer van onze website (genaamd een "webserver"). De webserver herkent automatisch bepaalde niet-persoonlijke informatie zoals uw IP-adres, de datum en het tijdstip waarop u onze site bezocht, de pagina´s die u bezocht op onze site, de website waar u vandaan kwam, het type browser dat u gebruikt (bv. Internet Explorer), het type besturingssysteem dat u gebruikt (bv. Windows 2000) en de domeinnaam en het domeinadres van uw Internet service provider (bv. AOL).
We bekijken regelmatig de serverlogs om te zien welke websitepagina´s worden bezocht teneinde een beter inzicht te krijgen in hoe de site wordt gebruikt door onze bezoekers. Dit is algemeen bekend als webstatistieken en stelt ons in staat onze dienst te onderhouden en te verbeteren. Bovendien kunnen wij, in geval van systeemmisbruik, deze informatie gebruiken samen met uw internetserviceprovider en/of de plaatselijke autoriteiten om de bron van een dergelijk misbruik op te sporen.


IP-adressen

Deze website gebruikt tnternetprotocoladressen (IP-adressen). Een IP-adres is een nummer toegekend aan uw computer door uw internetserviceprovider zodat u toegang krijgt tot het Internet. In het algemeen verandert een IP-adres telkens wanneer u een verbinding maakt met het Internet (het is een "dynamisch" adres). Merk echter op dat indien u een breedbandverbinding hebt het mogelijk is, afhankelijk van uw persoonlijke situatie, dat uw IP-adres dat we registreren, of zelfs een cookie die we gebruiken, informatie kan bevatten die als identificeerbaar wordt beschouwd. Dit is omdat met sommige breedbandverbindingen uw IP-adres niet verandert (het is "statisch") en zou in verband kunnen gebracht worden met uw pc. IP-adressen worden gebruikt als onderdeel van de webserverloginformatie zoals bovenvermeld.


Wijzigingen in deze website-privacyverklaring

We kunnen van tijd tot tijd deze website-privacyverklaring bijwerken. Wanneer we deze bijwerken, zullen we het bijgewerkte beleid beschikbaar maken, te uwer informatie, op deze pagina. 
 
Laatste update: 1 maart 2010.
 

Contactinformatie

Mocht u vragen hebben over dit beleid of onze website, aarzel dan niet om contact op te nemen met:
Benecke
Deelnemersadministratie
Falckstraat 15-29
1017 VV Amsterdam
The Netherlands
tel.: +31 20 715 06 39
fax: +31 20 691 84 46