Workshops

Benecke organiseert al sinds 2004 jaarlijks honderden workshops in de volle breedte van het medische vakgebied. Tijdens deze workshops, voor telkens maximaal zo'n 30 à 35 deelnemers, staat het oefenen van specifieke vaardigheden centraal. Inhoudelijk kan het gaan om specifieke klinische onderwerpen, maar ook om niet-klinische thema’s zoals (interdisciplinaire) samenwerking, (patiënten)communicatie en interpretatie van wetenschappelijk onderzoek.
 
Hieronder vindt u een selectie van de workshops die Benecke recentelijk organiseerde.
Workshops Effectief Communiceren
Reumatologen zijn anno 2012 ongewild in het spanningsveld beland tussen enerzijds medische afwegingen en anderzijds financiële belangen. De workshop ‘Effectief communiceren, de reumatoloog als onderhandelaar binnen een marktgerichte zorg’ biedt u de kans om aan de hand van herkenbare praktijksituaties uw communicatieve vaardigheden te versterken, om goed beslagen ten ijs te komen in de discussies met Raden van Bestuur, apothekers, zorgverzekeraars, patiëntenverenigingen, etc.
Workshops Dermatologie
In februari 2012 organiseerde Benecke de workshops Capita Dermatologie. Deze workshops, over 7 zeer relevante capita binnen de dermatologie, waren een initiatief van het nascholingsplatform Continuüm Dermatologie.
Workshops Depressie in Context
In 2011 vonden de workshops Depressie in context plaats. Bij deze serie workshops voor psychiaters stond het optimale behandelbeleid bij depressieve stoornissen centraal.
Workshops Diabetes
In 2011 organiseerde Benecke de workshop Diabetes: insulinetherapie voor de eerste lijn. Tijdens deze dag werden huisartsen, praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners uitgebreid geïnformeerd over de ins en outs van insulinetherapie bij diabetes mellitus type 2.
Workshops Radiotherapie
In 2011 organiseerde Benecke de workshops Radiotherapie: essentiële kennis voor longartsen. Deze workshops waren een initiatief van het nascholingsplatform Continuüm Oncologie.
Workshops Ritmestoornissen
In 2011 organiseerde Benecke maar liefst 93 bijeenkomsten door heel Nederland over ritmestoornissen voor huisartsen, cardiologen, (ziekenhuis)apothekers, geriaters en internisten. Aanleiding voor deze workshops waren de herziene richtlijnen Guidelines of atrial fibrillation van de European Society of Cardiology.