Benecke nationaal én internationaal

Sinds 1985 faciliteert Benecke contacten in de zorgsector door het ontwikkelen en verzorgen van customized medical information voor zorgprofessionals. Sinds kort deelt Benecke haar expertise op structurele basis ook met internationale stakeholders in de zorgsector. Zo zijn onlangs de eerste stappen gezet in het Midden-Oosten.

Op de Benecke-website vindt u ons uitgebreide portfolio met nascholingsformats, waaronder internationale cursusweken, reviews, TeleReviews®, symposia, workshops, online nascholingen en webcasts. Ook kunt u een selectie vinden van de verschillende medische uitgaven die de uitgeeftak van Benecke voor medische professionals verzorgt.

Accreditatie

Alle Benecke nascholingen zijn geaccrediteerd. Een bewijs voor de hoge kwaliteitseisen waar alle nascholingen aan voldoen.
Onze nascholingen werden onder andere geaccrediteerd door de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie, Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venererologie, Nederlandse Internisten Vereniging, Nederlandse Vereniging voor Psychiaters, Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie, Nederlandse Vereniging voor Reumatologie, Nederlande Vereniging voor Urologie en Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers.


Onafhankelijke Raad van Advies

De inhoud van alle Benecke nascholingen wordt streng gecontroleerd door een Raad van Advies. Deze raad wordt speciaal samengesteld voor een nascholing en bestaat uit een groep van 6-8 specialisten op het gebied van de betreffende nascholing. De Raad van Advies zorgt voor een scrupuleuze bewaking van de concepten en inhoud en draagt zorg voor de onafhankelijkheid van alle nascholingen.Key Opinion Leaders


Benecke werkt met een groot nationaal en internationaal netwerk van Key Opinion Leaders. Zij controleren de inhoud van de nascholingen en bieden inzicht in de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen in verschillende medische specialismen.

Nascholingen op kleine en grote schaal

Benecke organiseert nascholingen in vele soorten formats, van kleinschalige workhops tot grote evenementen met honderden deelnemers. Elke nascholing kan op maat worden gemaakt, zodat deze precies aansluit  op de gewenste leerdoelen.

Reviews: bijeenkomsten waarbij de wetenschappelijke hoogtepunten van een toonaangevend internationaal congres worden gepresenteerd in de periode kort na het congres. Benecke organiseert 2 soorten reviews: Voor en door specialisten en voor specialisten door artsen in opleiding.

TeleReviews®: bijeenkomsten waarbij experts live vanaf een congreslocatie de wetenschappelijke hoogtepunten van een congres presenteren aan collega-specialisten op verschillende locaties via multimeeting videoconferencing.

Studiedagen: speciale dagen waarbij deelnemers op de hoogte worden gebracht van de belangrijkste ontwikkelingen rondom één centraal thema binnen een bepaald vakgebied.

Symposia: bijeenkomsten van medisch specialisten, waarbij 5 tot 8 experts ieder een specifiek thema binnen hun vakgebied behandelen.

Workshops: bijeenkomsten van 30 à 35 deelnemers. Inhoudelijk kan het gaan om specifieke klinische onderwerpen, maar ook om niet-klinische thema’s zoals (interdisciplinaire) samenwerking, (patiënten)communicatie en interpretatie van wetenschappelijk onderzoek.

Individuele nascholing

Naast onze diverse nascholingsbijeenkomsten biedt Benecke ook individuele nascholingen aan. Deze nascholingen zijn online beschikbaar en kunnen op elke gewenste plaats en tijd gevolgd worden door de deelnemers.

Online nascholingscursus: interactieve nascholingen, bestaande uit meerdere modules over verschillende onderwerpen binnen een bepaald vakgebied.

Webcasts: presentaties die in een speciale webomgeving gepresenteerd worden. Benecke biedt zowel live als on-demand webcasts aan.

Continue educatie

Benecke biedt continue educatie aan medisch specialisten via haar continua: nascholingsplatforms waarbij jaarlijks een samenhangend pakket van nascholingsactiviteiten wordt aangeboden. Hierbij worden verschillende nascholingsformats gecombineerd om de beoogde leerdoelen te halen. Zo kan in een continuüm een online nascholingscursus, jaarsymposium, studiedag en workshop worden aangeboden aan een specifieke groep medisch specialisten binnen een bepaald vakgebied.  Voor meer informatie over de continua, klik hier.

Actueel aanbod

Bekijk het acuele aanbod van ons portfolio in onze agenda.

 

ACTUELE NASCHOLINGEN

Een ambacht!17 december 2013 | Nieuwegein | symposium
Momenteel lijkt alle aandacht uit te gaan naar sneller, korter en eenvoudiger diagnosticeren en behandelen (lees: bezuinigen). We classificeren betrouwbaar met de DSM, maar wat zegt dat nog over onze patiënten?

Jaarsymposium Pulmonologie15 januari 2014 | Utrecht | Jaarsymposium
Het motto van dit symposium is ’12 maanden longziekten in vogelvlucht’, waarbij het zoals altijd vooral zal gaan om de vertaalslag van alle nieuwe ontwikkelingen naar uw dagelijkse praktijk.

Kaapstad


9-14 februari 2014 | amsterdam | Buitenlands symposium
De cursus vindt plaats tijdens de ochtenduren en bestaat uit dagelijks een combinatie van een plenaire presentatie en kleinschalige werkgroepen (‘meet the expert’).

PARTNERS VAN BENECKE